Bratislavsk medzinr.kola liber.tdi - katalg Clavius
Hlavn strnka katalgu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavn strnka katalogu

ON-LINE katalg - Zadanie otzky :  

LANius

Vyhadva :  ?
       Kombinovan vyhadvanie

V tomto katalgu mete prehadva 6 141 titulov, 6 450 zvzkov.

Intrukcie : Do pripravench pol formulra zadajte hadan termn a stlate tlaidlo HADAJ. Pokia vyplnte viac riadkov, vyhadan vsledky bud splova vetky kritri zrove. Je mon poui pravostrannho krtenia slov ( nedoplujte slov znakom * alebo ? ). Kliknutm na nadpis poa si zobrazte register termnov pouitch v tomto poli. Mete tie poui formulr pre Kombinovan vyhadvanie.

alie monosti : Zoznamy a novinky, Vae itatesk konto, Nvrat na hlavn strnku.