Bratislavsk medzinr.kola liber.tdi - katalg Clavius
Hlavn strnka katalgu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavn strnka katalogu

KOMBINOVAN VYHADVANIE :  

LANius 
 
 
 

                 
Poiadavku zadajte do zobrazenho formulra a stlate tlaidlo HADAJ. Do kadho riadku mete zada jednu podmienku, t.j. as otzky typu daj-Vzah-Hodnota. Jednotliv riadky otzky je mon kombinova pomocou opertorov Zrove/Alebo. Pri vyhodnocovan zloitej otzky m prioritu opertor Zrove. Mete tie vyhadva pomocou jednoduchieho ON-LINE formulra.